วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551

enzyme สับปะรด

“เอนไซม์โบรมีเลน”จากสับปะรด

เอนไซม์โบรมีเลน (bromelain) เป็นเอนไซม์ย่อยโปรตีนได้จากเนื้อและแกนผลสับปะรดมีฤทธิ์ต้านการรวมตัวกันของเกล็ดเลือด ชักนำให้เกิดการหลั่งไซโทไคน์ที่ชักนำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวกำจัดเซลล์มะเร็งได้

มีรายงานว่าเมื่อให้โบรมีเลนกับสัตว์ทดลองสามารถสลายไขมันที่อุดตันในหลอดเลือดได้ มีฤทธิ์ต้านอักเสบ ลดความเจ็บปวดจากการอักเสบ การป้องกันการติดเชื้อลดการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งในสัตว์ทดลอง

โบรมีเลน มีฤทธิ์ช่วยระบบการย่อยอาหารและสมานแผลในกระเพาะอาหารเพราะมีคุณสมบัติสามารถย่อยโปรตีนให้มีโมเลกุลเล็กลง จึงมีการใส่น้ำสับปะรดในการหมักเนื้อ เพื่อทำให้เนื้อนุ่ม หรือถ้ามีอาการแน่นท้องหลังจากกินอาหารประเภทนี้สัตว์มากๆ ให้ดื่มน้ำสับปะรดหลังอาหารก็ช่วยลดอาการแน่นท้องได้
ประโยชน์ของโบรมีเลน
มีการนำโบรมีเลนไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์ ผลิตเบียร์ ไวน์ และน้ำผลไม้ รวมทั้งอุตสาหกรรมการฟอกหนัง อุตสาหกรรมเส้นใย การทำกระดาษ การทำยาสีฟันและสารซักฟอก นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยา ได้แก่ ยาช่วยย่อย และยาลดการอักเสบบางชนิด
ปัจจุบันมีการนำโบรมีเลนไปใช้เป็นอาหารเสริมกันมาก เพราะเชื่อว่าทำให้มนุษย์มีสุขภาพแข็งแรงและสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ความต้องการโบรมีเลนมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ที่มา

enzyme papaya

“ปาเปน” เอนไซม์ในยางมะละกอ
กับสารพัดประโยชน์ที่คาดไม่ถึง
ปาเปนเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งในยางมะละกอ ซึ่งปกติจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่มีฤทธิ์เป็น Proteolytic enzyme อยู่ 4 ชนิด คือ Papain, Chymopapain A และ B และ Papaya peptidase A โดย Chymopapain เป็นเอนไซม์ที่พบมากที่สุดในยางมะละกอ รองลงมาคือ Papain ซึ่งมีประมาณต่ำกว่าร้อยละ 10 สายพันธุ์มะละกอที่สามารถผลิตน้ำยางสดได้สูงคือ สายพันธุ์จำปาดำ และแขกดำ โดยจะพบยางมะละกอในส่วนที่เป็นใบก้าน และผลดิบ ซึ่งใช้ในการกรีดเอายางมะละกอมาใช้ประโยชน์ เพื่อการอุตสาหกรรม
ประโยชน์ของ “ปาเปน” ในด้านอุตสาหกรรม
1.ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เบียร์ไวน์และเครื่องดื่มอื่นๆโดยปาเปนจะทำหน้าที่ละลายโปรตีนในผลิตภัณฑ์ และให้สารละลายใสไม่ขุ่นเมื่อเก็บไว้นานหรือที่อุณหภูมิต่ำ
2.ในโรงงานผลิตเนื้อสัตว์และปลาจะทำให้เนื้อสัตว์นั้นนุ่มเปื่อยเมื่อนำมาประกอบอาหาร
3.ในอุตสาหกรรมยาและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยใช้เป็นองค์ประกอบของยาช่วยย่อยอาหาร นอกจากนี้ ยังช่วยรักษาพวกแผลติดเชื้อ เนื่องจากปาเปนมีคุณสมบัติให้เลือดแข็งตัว และยังสามารถใช้ฆ่าพยาธิในลำไส้ด้วย
4.ในอุตสาหกรรมฟอกหนังโดยผสมปาเปนในน้ำยาแช่หนังจะทำให้หนังเรียบและนุ่ม 5.ในอุตสาหกรรมทอผ้าจะใช้ปาเปนฟอกไหมให้หมดเมือก
6.ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ


และนี่คือประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมของเอนไซม์ชนิดหนึ่งในยางของมะละกอที่มีชื่อว่า “ปาเปน” และไม่ใช่เพียงเอนไซม์ในยามะละกอเท่านั้นที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ ยังมีเอนไซม์ชนิดอื่นๆอีกมากมายที่รอให้เราศึกษาถึงประโยชน์ของมัน ขอเพียงท่านผู้อ่านมีความสนใจที่จะศึกษาหาข้อมูล และรักที่จะทำการค้นคว้าทดลอง หากเป็นดังนี้แล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่เกินความสามารถของท่านอย่างแน่นอน